De VvK

 

Doelstellingen

 

In België werd de werkgroep, Vrienden van Kankala, afgekort de VVK opgericht. Deze werkgroep vormt de band tussen het project, de individuele weldoeners en de verscheidene verenigingen die de verschillende onderdelen van het project financieren. In naam van deze organisaties en de weldoeners volgt de VVK nauwgezet het beheer op van de CRSK wat betreft de voorgestelde doelstellingen en het beheer van de toegekende gelden. Daarnaast gaat de werkgroep actief op zoek naar nieuwe financieringsbronnen. 

De VVK verleent zo nodig ook logistieke ondersteuning.

Leden

 

De VVK telt naast Appie en Miya nog 17 leden. Dit zijn, in alfabetische volgorde:

 

Marc

Ceyssens Marc
Voorzitter van de Vzw, Vrienden van Kankala
Sociale contacten 
Boekhouding

Nicole

Ceulemans Nicole,
Sociale contacten Nederland
Vertalingen

Miya Dammans Miya,
Ondervoorzitter
Contactpersoon tussen de VVK in België en de CRSK in Kananga
 
Jean-Marie Decordier Jean-Marie,
Sociale contacten
Luc Droogmans Luc
Sociale contacten
Bert

Gernaey Bert,

Beheer adresbestand

Ingrid Maervoet Ingrid,
Nieuwsbrief
Harry Molenaar Harry,
 
Annie

Princen Annie,
Secretariaat 
Boekhouding
Website

Jean Schuermans Jean,
Volledig beheer voor Nederland
Jean-Marie Simoens Jean-Marie
Penningmeester
Albert Torbeyns Albert,
Logistiek
Appie Van Wees Appie,
Stichter van Kankala 
Mia

Vandenbempt Mia,
Nieuwsbrief
Logistiek

Richard Vanslembrouck Richard,
 
Theo Vanspauwen Theo,
Sociale contacten
Staf Verhaert Staf,
Sociale contact
Jan Vermeyen Jan,
Wiel Wiel Wijnen,
Sociale contacten