Doelstellingen

 

De verschillende doelstellingen van het project

 

 

Het hoofddoel is kinderen te reintegreren in familie en maatschappij.

Waar aanvankelijk de focus lag op de opvang van straatkinderen in een beschermde omgeving, wordt nu gepoogd de totale problematiek van het straatkind aan te pakken.

De huidige hoofddoelstelling van het project bestaat er tegenwoordig in de straatkinderen die aan hun lot zijn overgelaten, te verzoenen met hun familie om een eventuele terugkeer naar het gezin - in ruimere zin - of naar de maatschappij, mogelijk te maken. Ieder kind heeft er recht op zijn afstamming te kennen.

Vandaar de specifieke doelstellingen:

Het beschermen van de kwetsbare kinderen ongeacht stam of geloof staat voorop, vandaar de specifieke aandacht om : 

 • de kwetsbare kinderen te beschermen.  Wij zijn een katholieke instelling ter ‘bescherming  van het kind’, wij staan open voor ‘alle kinderen’
 • de rechten van het kind door allen te doen eerbiedigen
 • te voorkomen dat het kind door de familie verlaten of verstoten wordt
 • door opvoeding en verzorging hen meer kans te geven op een betere toekomst
 • de overheden en vooral de families aandachtig maken voor het geweld wat hen wordt aangedaan en de gevolgen hiervan voor hun psychische en fysieke ontwikkeling

Om deze doelstellingen te realiseren werden twee specifieke diensten opgezet. 

 

 

De open opvang

 
De kinderen worden in eerste instantie opgevangen in het luister- en observatie huis
 • via  het thuisbrengen van de kinderen in hun families
 • via ondersteunende activiteiten voor deze families
 • via vorming- en schoolprojecten
 • via tewerkstellingsprojecten
 • via bewustmaking van de bevolking en de autoriteiten over de gewelddaden gepleegd tegen kinderen en de gevolgen ervan.

   

De gesloten opvang in internaat

 
Het ‘Jongerendorp Kankala’ is er voor de opvang van de jongens; het ‘Meisjeshuis in 'Kananga 2’ voor de opvang van meisjes, baby's en peuters.