In de gesloten opvang krijgen de kinderen onderdak voor langere tijd, de jongens in het Jongerendorp Kankala, de meisjes in de stad, Kananga 2.

 

De gesloten opvang

 

Het jongerendorp Kankala 'Le village'

 

Het Jongerendorp bevindt zich op 12 km van Kananga op een heuvel tussen twee riviertjes de ‘Kankala’ en de ‘Kansese’.

Hier leren de kinderen onder begeleiding van opvoeders leven in groep. Ze krijgen voedsel, kleding, verzorging en psychologische bijstand om later te kunnen re-integreren in familie en/of maatschappij. Tevens krijgen ze intellectuele en technische vorming aangepast aan hun capaciteiten.

Het aantal jongens in de Village wisselt regelmatig maar meestal verblijven er tussen de 100 en 130 jongens. Zij gaan naar school in het jongerendorp.

 

 

 

Het meisjeshuis in Kananga2

 

In het meisjeshuis (Kananga II) leven en wonen tussen de 30 tot 40 kinderen. Ze leven samen als één grote familie. De oudste meisjes krijgen huishoudelijke opvoeding: koken, wassen, hygiëne van het huis, naaien, enz. Ze gaan naar de lagere school en middelbaar of beroepsonderwijs in de stad. Ook baby’s en kleine broertjes worden opgevangen in het meisjeshuis. Peuters gaan overdag naar het ingericht kleuterklasje.

 

 

 

De scholen in het Jongerendorp

 

 

Ze kunnen er hun lagere school  beëindigen, als ze nog niet terug in hun familie zijn.
De alfabetisering wordt met succes georganiseerd in de lagere school (EPS) in het jongerendorp. Van het eerste tot het zesde studiejaar krijgen de jongens les in aparte klaslokalen met ieder hun leraar. Na het zesde leerjaar leggen ze een Staatsexamen af zoals in de andere scholen.

De oudere jongens krijgen een beroepsopleiding in houtbewerking, bouw en landbouw in de speciale vakschool CSP. Het programma van de algemene vakken en van de technische vakken zijn aangepast aan hun mogelijkheden.

Een beroep leren geeft de jongeren hun eigenwaarde en maatschappelijk aanzien terug. Als er na de opleiding nog geen familie gevonden werd kunnen deze jongens toch een plaats innemen in de maatschappij en werken voor een loon.

De twee scholen, EPS (Ecole primaire spéciale) en CSP (Centre de Spécialisation Professionnelle) zijn door de staat erkend.