In de gesloten opvang krijgen de kinderen onderdak voor langere tijd, de jongens in het Jongerendorp Kankala, de meisjes in de stad, Kananga 2.

 

De gesloten opvang

 

Het jongerendorp Kankala 'Le village'

 

Het Jongerendorp bevindt zich op 13 km van Kananga op een heuvel tussen twee riviertjes de ‘Kankala’ en de ‘Kansese’.

Hier leren de kinderen in familieverband te leven.  De begeleiding levert voedsel, kleding en verzorging, er is ook aparte aandacht voor morele vorming in de jeugdbewegingen zodat ze eens zouden kunnen reintegreren in familie en maatschappij.  Daarboven krijgen zij intellectuele en technische vorming, die is weliswaar enigzins beperkt, maar aangepast aan hun capaciteiten.

De Village herbergt doorgaans 87 jongens. De geestelijk gehandicapten gaan naar de speciale lagere school (EPS), anderen gaan naar de lagere school Diboko op 6 km van de Village, een aantal jongens volgt het beroepsonderwijs (CSP).

Twee speciale scholen, EPS (Ecole primaire spéciale) en CSP (Centre de Spécialisation Professionnelle) zijn door de staat erkende scholen.

 

 

De scholen in het Jongerendorp

 

 

De alfabetisering wordt met succes georganiseerd in de BLO school Kankala. Deze lessen zijn bestemd voor de minst begaafden. Na deze inhaallessen, en als de schooltesten goed zijn, gaan de beste van deze kinderen naar het gewone lager onderwijs, de school in Diboko. Ze kunnen er hun lagere school  beëindigen, als ze nog niet terug in hun familie zijn.

Een beroep leren geeft de jongeren hun eigenwaarde en maatschappelijk aanzien terug, dan kunnen ze terugkeren naar hun familie. De grotere jongens krijgen een beroepsopleiding in houtbewerking, bouw en landbouw in de speciale vakschool. Het programma van de algemene vakken en van de technische vakken zijn aangepast aan hun mogelijkheden.

Een beroep aanleren :

  • is sociaal revaliderend voor het kind;
  • is het kind toelaten een beroep uit te oefenen;
  • is het kind de kans geven voor zichzelf te zorgen, te huwen, zich zelfstandig te vestigen en zich socio-economisch te integreren in de maatschappij.
     

Na hun vorming, na de eindejaarstoetsen, worden de kinderen door de open opvang in de maatschappij geïntegreerd.

De specifieke activiteiten van het dorp worden respectievelijk toevertrouwd aan:

  • een coördinator, verantwoordelijk voor het dagelijkse leven;
  • een directeur en onderwijzend personeel in de BLO school;
  • een prefect en onderwijzend personeel in de speciale vakschool;
  • de permanente opvoeders verbonden aan het internaat.

 

Het meisjeshuis in Kananga 2

 

 

In het meisjeshuis leven 48 kinderen. Ze leven samen als één grote familie.  De groten krijgen huishoudelijke opvoeding: koken, wassen, hygiene van het huis, naaien, enz. Ze gaan naar school, middelbaar, beroepsonderwijs of hoger onderwijs. 

Ook de kleine broertjes worden opgevangen, 7 peuters zitten in ons eigen kleuterklasje.

Deze kinderen genieten, dag en nacht, van de begeleiding van 5 bekwame moeders: 2 verpleegsters, 1 naaister en 2 leraressen.

Daar ze hulp betekenen voor hun familie, worden de meisjes sneller opnieuw aanvaard in de familie. Ze worden verder gevolgd voor hun studies door de open opvang. Enkel de mentaal gehandicapten verblijven meerdere jaren in het meisjeshuis.