De VvK

 

Doelstellingen

 

In België werd de werkgroep, Vrienden van Kankala, afgekort de VVK opgericht. Deze werkgroep vormt de band tussen het project, de individuele weldoeners en de verscheidene verenigingen die de verschillende onderdelen van het project financieren. In naam van deze organisaties en de weldoeners volgt de VVK nauwgezet het beheer op van de CRSK wat betreft de voorgestelde doelstellingen en het beheer van de toegekende gelden. Daarnaast gaat de werkgroep actief op zoek naar nieuwe financieringsbronnen. 

De VVK verleent zo nodig ook logistieke ondersteuning.

Leden

 

De VVK telt 16 leden

 

Dit zijn, in alfabetische volgorde:

Marc

    Ceyssens Marc
    Voorzitter van de Vzw, Vrienden van Kankala
    Sociale contacten 
    Boekhouding

Nicole

    Ceulemans Nicole,
    Sociale contacten Nederland
    Vertalingen

Miya     Dammans Miya,
    Recent overleden op 24 juni 2020
 
Luc     Droogmans Luc
    Sociale contacten
Bert

    Gernaey Bert,

    Beheer adresbestand

Ingrid     Maervoet Ingrid,
    Nieuwsbrief
Harry     Molenaar Harry,
 
Annie

    Princen Annie,
    Secretariaat 
    Boekhouding
    Website

Jean     Schuermans Jean,
    Volledig beheer voor Nederland
Jean-Marie     Simoens Jean-Marie
    Penningmeester
Albert     Torbeyns Albert,
    Logistiek
Appie     Van Wees Appie,
    Stichter van Kankala 
Mia

    Vandenbempt Mia,
    Nieuwsbrief
    Logistiek

Richard

    Vanslembrouck Richard,

    Recent overleden op 26 mei 2020

Theo     Vanspauwen Theo,
    Sociale contacten
Staf      Verhaert Staf,
     Sociale contact
Jan     Vermeyen Jan,
Wiel     Wiel Wijnen,
    Sociale contacten