De VvK

 

Doelstellingen

 

In België werd de werkgroep, Vrienden van Kankala, afgekort de VVK opgericht. Deze werkgroep vormt de band tussen het project, de individuele weldoeners en de verscheidene verenigingen die de verschillende onderdelen van het project financieren. In naam van deze organisaties en de weldoeners volgt de VVK nauwgezet het beheer op van de CRSK wat betreft de voorgestelde doelstellingen en het beheer van de toegekende gelden. Daarnaast gaat de werkgroep actief op zoek naar nieuwe financieringsbronnen. 

De VVK verleent zo nodig ook logistieke ondersteuning.

Leden

 

De VVK telt 14 leden

 

Dit zijn, in alfabetische volgorde:

Marc

    Ceyssens Marc
    Voorzitter van de Vzw, Vrienden van Kankala
    Sociale contacten 
    Boekhouding

Ward_Ceyssens

    Ceyssens Ward
    Sociale contacten 
    Contact Stelimo
   

Nicole

    Ceulemans Nicole,
    Sociale contacten Nederland
    Vertalingen

Miya     Dammans Miya,
    Recent overleden op 24 juni 2020
 
Luc     Droogmans Luc
    Sociale contacten
Bert

    Gernaey Bert,

    Beheer adresbestand

Ingrid     Maervoet Ingrid,
    Ondervoorzitter van de vzw VvK


    Contactpersoon met de CrsK
    Nieuwsbrief
    Adresbeheer
    Dankkaartjes
    
Harry     Molenaar Harry,
    Bouwbroeder
Annie

    Princen Annie,
    Secretariaat 
    Boekhouding
    Website

Jean     Schuermans Jean,
    Volledig beheer voor Nederland
Albert     Torbeyns Albert,
    Logistiek
Appie

    Van Wees Appie,
    Stichter van Kankala 

    Recent overleden - oktober 2021

Mia

    Vandenbempt Mia,
    Nieuwsbrief
    Logistiek

Richard

    Vanslembrouck Richard,

    Recent overleden op 26 mei 2020

Theo     Vanspauwen Theo,
    Sociale contacten
Jan     Vermeyen Jan,
Wiel     Wiel Wijnen,
    Sociale contacten