Actueel - Actuel

RECENT

 

Laatste ontwikkelingen - Derniers développements

Een bezoek aan Kankala

Op 27 oktober trokken we met zes mensen, Jan Vermeyen (VVK), Liliane Versluys (partner van Jan en advocaat), Ward Ceyssens (VVK), Mieke Vossen (Ward zijn schoonzus, geboren in Congo en voorzitter van Raad van Bestuur van scholen in Heusden Zolder), Albert Torbeyns (VVK en…

Wij kunnen weer naar school

Op dinsdag 5 september 2023 meldden alle kinderen zich in Mitangu om hun schoolgerief te komen halen. Het was soms  wachten maar de medewerkers van het open midden hadden zich voorbereid, en de verdeling van schriften en schrijfgerief verliep zeer gedisciplineerd. Nadat de schriften aangeboden…

Verkiezing nieuwe voorzitter

Na het overlijden van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Symphorien Tshibamba, kwam de Raad op 28 juli 2023 samen om een nieuwe voorzitter te kiezen. David Ngondo, aalmoezenier van Kankala, die spijtig genoeg verhinderd was voor deze vergadering, werd…

Vakantie bij familie - niet evident

De kleine Ngalula Ilunga Pauline werd in 2006 in Kananga geboren en woonde er samen met haar broers en zussen tot de ouders scheiden. Haar vader verhuist naar Tshikapa, op 250km van Kananga  en de kinderen blijven bij de moeder. Hun financiële toestand verslechterd…

Mazelenepidemie in het jongerendorp

In juni werden enkele jongens in het jongerendorp ziek en het werd al snel duidelijk dat ze mazelen hadden.

Etienne, de verpleger, reageerde goed en veertien jongens werden in isolatie…

Afscheid van Symphorien Tshibamba

Met grote verslagenheid hebben we het nieuws vernomen dat Symphorien Tshibamba overleden is op 25 mei 2023.

Vele jaren was hij voorzitter van de Raad van Beheer van Kankala . Daarenboven werd hij na het overlijden van Miya Dammans…

Op weg voor een lange reis

Vanuit Frankrijk kregen we mooie kinderkleding voor onze kinderen van Kankala. Jonge mensen uit West-Vlaanderen gaven dan weer sportkledij voor de kinderen. Deze werden door Mia en Ingrid kundig verpakt, samen met zakken en dekentjes die handige mensen gemaakt hadden. Op alle…

Dossier nieuwe klaslokalen CPS

Plannen Kankala

Er is een behoefte aan een nieuwbouw voor de vakschool verbonden aan het jongenrendorp Kankala.
Deze nieuwbouw is noodzakelijk omdat de schoolinspectie de huidige gebouwen heeft afgekeurd en dreigt de erkenning te stoppen,

Concreet voor 2023 is fase II voor de bouw van…

Bezoek van CRS

18 mei kreeg het jongerendorp van Kankala bezoek van de CRS – Catholic Relief service van Kananga (werd in 1943 opgericht in door de bisschoppen van de Verenigde Staten om de ontwikkeling van alle mensen, naastenliefde en gerechtigheid te bevorderen over de wereld). Zij wilden…

Bezoek nieuwe Bisschop van Kananga

De nieuwe bisschop van Kananga, Monseigneur Félicien Ntambue, bracht op 19 april een bezoek aan Kankala. In maart 2023 werd hij door de paus als apostolisch administrateur van Kananga aangesteld ter vervanging van Aartsbisschop Madila die met pensioen ging.


Bisschop Ntambue werd…

Pasen 2023

Pasen 2023.
Feest in het jongerendorp Kankala.
Al wekenlang werd er naar Pasen toegeleefd...

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag had een pater Scheutist voor de kinderen en bewoners van omliggende dorpen, de Misviering opgedragen in de kapel van het jongerendorp…

Hereniging moeder met haar kinderen

 

Deze mama zocht jarenlang naar haar verdwenen kinderen.

Kankala bood hen 2 jaar lang een veilig onderdak alsook onderwijs. 
Groot was de vreugde van het weerzien zowel bij de familie als bij onze medewerkers van het open mileu (milieu ouvert).
 

Op…

Broederlijk delen voor Kankala

Ook weer dit jaar hebben de leerlingen van de lagere school De Brug geld ingezameld voor de jongeren in Kankala. Tijdens de vasten en de ramadan hebben de leerlingen zich dit jaar opnieuw ingezet voor Kankala.

Ze verzamelden de mooie som van 700 euro.
Dit bedrag…

Overlijden Harrie Moolenaar

Zaternamiddag 25 februari 2023 overleed Harrie Moolenaar in het woonzorgcentrum in Berkenbos waar hij de laatste maanden van zijn leven verbleef. 

Afscheid Aartsbisschop Madilla

 

Eind vorig jaar nam Aartsbisschop Madilla afscheid in Kananga.
 

Overlijden van Frans Wellemans

Op 2 september 2022 namen we ook afscheid van Frans Wellemans. De laatste jaren verbleef hij in het woon- en zorgcentrum Berkenbosch te Heusden. Tot de laatste dagen van zijn leven, lag ons project Kankala Frans héél nauw aan het hart.

Overlijden Appie Van Wees

Eind jaren zestig stuurde de Bouworde Appie naar Mbuyi Mayi, een snel groeiende stad in de provincie Oost-Kasai in Congo, waar de Bouworde al actief was. Hier bouwden ze kerken en scholen voor het bisdom. Hij was erg begaan met de mensen die in nood verkeerden, en hielp hen zoveel hij kon. Al…

Overlijden Miya Dammans

Miya

was niet als ijzer want ijzer is koud en onpersoonlijk,
zij was niet als hout want hout krimpt en zet uit,
zij was niet als water want water bevriest of verdampt,
zij was niet als glas want glas is breekbaar,
zij was niet als plastiek want plastiek…

Overlijden Richard

In het midden van de corona pandemie verliet ons Richard.
De laatste maanden van zijn leven verbleef hij in het woon- en zorgcentrum Berkenbosch te Heusden. Zijn hart en ziel bleef verbonden met het project Kankala.