Stichting VvK Nederland

 

Vrienden van Kankala Nederland

 

dd 3.10.2019

 

 

Organisatienaam:

Vrienden van Kankala

Oprichtingsdatum in Nl:
3 oktober 2019
Bezoekersadres:

Maasheuvel 49  
6116BS ROOSTEREN

Nederland
Emailadres:
kikkerberg@gmail.com
RSIN-nr van de stichting:
860475232
Kamer van Koophandel :
76003361
   
   
Doelstelling:

Het doel van de stichting is donaties te ontvangen, contacten te onderhouden met donateurs en aanstaande donateurs. Driemaal per jaar wordt een nieuwsbrief gestuurd naar de donateurs. De gelden worden overgedragen aan de Belgische vereniging Vrienden Van Kankala.

Vanuit België steunt de vereniging Vrienden Van Kankala het C.R.S.K. (Centre de réinsertion Sociale Kankala) in Congo. De C.R.S.K. biedt hulp aan straatkinderen in Kananga, Congo.

De C.R.S.K. is 40 jaar geleden opgericht met als beleid en doelstelling:

 

Het Hoofddoel is het kind te re-integreren in de familie en de maatschappij

Waar aanvankelijk de focus lag op de opvang van straatkinderen in een beschermde omgeving, wordt nu gepoogd de totale problematiek van het straatkind aan te pakken.

De huidige hoofddoelstelling van het project bestaat er tegenwoordig in de straatkinderen die aan hun lot zijn overgelaten, te verzoenen met hun familie om een eventuele terugkeer naar het gezin - in ruimere zin - of naar de maatschappij, mogelijk te maken. Ieder kind heeft er recht op zijn afstamming te kennen.

Vandaar de specifieke doelstellingen:

  • Het beschermen van de kwetsbare kinderen ongeacht stam of geloof staat voorop, vandaar de specifieke aandacht om:
  • De kwetsbare kinderen te beschermen.  Wij zijn een katholieke instelling ter ‘bescherming van het kind’, wij staan open voor ‘alle kinderen’
  • De rechten van het kind door allen te doen eerbiedigen
  • Te voorkomen dat het kind door de familie verlaten of verstoten wordt
  • Door opvoeding en verzorging hen meer kans te geven op een betere toekomst
  • De overheden en vooral de families aandachtig maken voor het geweld wat hen wordt aangedaan en de gevolgen hiervan voor hun psychische en fysieke ontwikkeling

Om deze doelstellingen te realiseren werden twee specifieke diensten opgezet.

DE OPEN OPVANG

De kinderen worden in eerste instantie opgevangen in het luister- en observatiehuis, men probeert dat de kinderen weer in hun familie kunnen opgenomen worden.

Via ondersteunende activiteiten voor deze families

  • Via vorming- en schoolprojecten
  • Via tewerkstellingsprojecten
  • Via bewustmaking van de bevolking en de autoriteiten over de gewelddaden gepleegd tegen kinderen en de gevolgen ervan
DE GESLOTEN OPVANG OF INTERNAAT

Het ‘Jongerendorp Kankala’ is er voor de opvang van de jongens; het ‘Meisjeshuis in 'Kananga 2’ voor de opvang van meisjes, baby's en peuters. Daarnaast is er het huis van Ndjokopunda waar kinderen die verzorging nodig hebben in de stad en ook enkele studenten van het middelbaar onderwijs kunnen er tijdelijk verblijven.

   
   
   

 

DE BESTUURDERS VAN DE STICHTING ZIJN:
Naam en Adres
Geboorteplaats en -jaar
Functie

Marc J.C.  CEYSSENS
Kerkenblookstraat 22/1
3550 Heusden-Zolder
BELGIE

____________________

Mikalayi °31-08-1959

Voorzitter

Joannes M.R.  SCHUERMANS
Begijnenhoefstraat, 9
2360 Oud-Turnhout
BELGIE

____________________        


Turnhout  ° 04-12-1937

              

 

Secretaris en penningmeester

Luc F.A.  DROOGMANS
Maasheuvel 49
6116BS  Roosteren
NEDERLAND

___________________

Hasselt °24-04-1959

Lid
     

De bestuurders van de stichting ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.