Het luisterhuis

 

in de open opvang

 

De open opvang zorgt voor de eerste opvang, doet de nodige onderzoeken en coördineert de familiale of sociale reïntegratie van alle kinderen.

Sinds 1978, vangt Kankala straatkinderen op, dat is bekend in de stad Kananga. Vele kinderen komen zelf om hulp vragen omdat ze ruzie hebben met hun familie, met grotere ‘shègues’ of gezocht worden door de politie. Anderen worden op de markt of op straat opgevangen door maatschappelijke werkers die de kinderen naar het 'luisterhuis' en nadien naar de directie brengen. Volgens zijn toestand wordt het kind onmiddellijk geholpen:

  • luisteren om zijn angsten weg te nemen en zich veilig te voelen
  • verzorging van zijn wonden
  • wat eten en kleding alsook onderdak en een bed bezorgen

Als het kind een antwoord geeft op de vragen:

  • hoe kom je aan die wonden ? 
  • waarom neemt de politie je op?
  • waarom slaap je op de markt? 
  • waar is je familie ?
  • ...

Hierna kunnen de maatschappelijke werkers aan de slag.  Ze beginnen met het zoeken naar de mogelijke familieleden, want elk kind heeft recht op de geborgenheid van een familie.
 

De eerste opvang

 

in het luisterhuis

De open opvang beschikt voor de eerste opvang van het kind over een 'luister-opvang' huis.

Het aandachtig luisteren naar zijn  verhaal is primordiaal, dat luisteren zal verder gebeuren in al de afdelingen en door al de opvoeders, zowel in de open opvang als in de gesloten opvang. Over het algemeen is het kind wantrouwig bij het eerste contact. Het is bevreesd om de waarheid te vertellen en heeft angst om de vijandigheid en de haat terug te vinden waarvan hij het slachtoffer was in zijn familie of op straat.

Stilaan vertelt hij meer en schenkt vertrouwen aan diegenen die hem nemen zo als hij is. Door het lang luisteren ontdekt de maatschappelijke onderzoeker de voorgeschiedenis van het kind en de redenen waarom het op straat terecht kwam: familiale ruzies, echtscheiding, ongehuwde moeder, diefstal, armoede, aids, mentale handicap of epilepsie dus... of behekst in de ogen van de bevolking. Het komt erop aan het kind hoop te geven, hem te vertellen dat hij er niet alléén voorstaat en zo de affectieve leegte waaraan hij lijdt op te vullen.

Opvang van het kind

 

 

Na het beluisteren en de nodige onderzoeken, na de tocht langs het 'zien-oordelen-handelen', nemen de medewerkers van de open opvang samen met de directie een besluit:

  • hetzij, het kind terug thuis brengen: dit is mogelijk wanneer het kind weggelopen is en nog maar enkele dagen op straat verblijft
  • hetzij, het kind tijdens de duur van verdere enquêtes, nog een paar weken in observatie te houden in het Luisterhuis. Daar verblijft het in gezelschap van andere kinderen en wordt begeleid door de opvoeders.

Indien het onderzoek uitwijst dat het kind helemaal alleen staat of er geen onmiddellijke verzoening mogelijk is met  de familie, zal de jongen  opgenomen worden in het jongerendorp Kankala en het meisje in het meisjeshuis in Kananga 2.