Ondersteuning voor de families

 

Onderwijs - Microkredieten -  Werk

 

Om te vermijden dat het kind opgenomen in familie, terug op straat zou terechtkomen, blijft Kankala bijstand geven aan de familie bij wie het kind leeft: alle schoolkosten, uniformen en benodigdheden worden betaald door het CRSK. Zo krijgen 250 jongens en meisjes recht op studie in het lager onderwijs, maar ook in middelbare en technische scholen in de stad. Enkele van onze kinderen studeren geneeskunde en rechten aan de universiteit UKA in Kananga.  Anderen hebben reeds een academische titel verworven en één van onze kinderen werd in augustus 2004 priester gewijd in Lubumbashi, hij is missionaris in de Centraal- Afrikaanse Republiek.

Om de terugkeer naar de straat te voorkomen, helpt Kankala heel arme ouders om activiteiten die inkomsten leveren op te zetten, zo bij voorbeeld met een microkrediet in natura, dat hen toelaat een kleine handel te starten. Door deze hulp kunnen meer dan 200 kinderen in familie verblijven.